Wij transformeren en herbestemmen monumenten!

Plan van aanpak

Het aanpassen van monumenten voor een nieuwe bestemming en gebruik is een dagelijkse opgave voor ons. Wij werken aan diverse Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten. Ons plan van aanpak is zorgvuldig en met de nodige aandacht voor het monument. Echter verliezen wij de wensen en eisen voor de toekomstige gebruiker niet uit het oog. 

Voor een goede planvorming is het van belang dat er eerst een cultuurhistorische rapportage gemaakt wordt van het pand. In deze rapportage zijn de kwaliteiten van het monument geanalyseerd en aan het licht gebracht. De cultuurhistorische rapportage vormt de basis voor de verdere planvorming. 

Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de wensen van de nieuwe gebruiker en de eisen van de huidige tijd qua comfort, duurzaamheid en gebruik. Het is onze taak om de verschillende wensen en eisen samen te brengen in een harmonisch geheel.

monument0630-1200x500

Er is veel mogelijk met monumenten

Het is een misverstand dat er niets veranderd kan worden aan een monument. Integendeel. Bij een goede analyse en onderbouwing en een zorgvuldige aanpak is er vaak veel mogelijk. Zodoende zijn monumenten wel degelijk aan te passen aan de eisen van deze tijd. Denk hierbij aan het toevoegen van terrassen, extra gevelopeningen en in sommige gevallen zelfs aan het toevoegen van extra bouwvolume. Ons project aan de Herengracht in Den Haag is hier een goed voorbeeld van. Dit monument is voorzien van een twee laags dakopbouw. Wij hebben ervaring met een grote variatie aan typologieën variërend van woonhuizen, landhuizen, een watertoren, kantoorgebouwen, voormalige kerken en industrie gebouwen.

Monumenten duurzaam aanpassen

Veel monumenten voldoen niet aan de huidige eisen voor wat betreft comfort en gebruik. Om deze reden hebben wij diverse woonhuizen en voormalige kantoren verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Dit varieert van kleine ingrepen ten behoeve van het na-isoleren van bestaande ramen en deuren tot het volledig na-isoleren van de gehele woning. Een interessant voorbeeld hiervan is ons project Helena Anna Hof in Wassenaar. Deze woning is volledig gerenoveerd en na-geïsoleerd en voorzien van hoogwaardige installaties.

Heb je een monument?

Of jouw woning of pand een monument is kun je nagaan via de website van de jouw gemeente. Vaak is er ook aanvullende informatie te vinden met daarbij al een eerste aanduiding van de monumentale onderdelen van het pand. Ook op de landelijke website monumenten.nl is na te gaan of jouw pand monumentaal is. Wij helpen je graag om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor jouw monument. Je kunt hiervoor langskomen op ons inloopspreekuur.

monument17447-1024x568 monument14221-1024x568 monument21409-1024x568