Wij ontwerpen zorgwoningen

Zorgwoningen zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van bewoners die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van seniorenwoningen tot huizen voor mensen met een mantelzorger. Bij het ontwerpen van een zorgwoning moet er met veel factoren rekening worden gehouden. De belangrijkste factor is de wens en behoefte van de bewoner.

Als architectenbureau hebben wij de kennis en ervaring in huis om een zorgcomplex te ontwerpen. Door nauw samen te werken met de opdrachtgevers kunnen wij ervoor zorgen dat de zorgwoningen aan alle wensen en eisen voldoen. Wij hebben ervaring met het ontwerpen van:

  • Logeerhuizen. Dit zijn huizen voor mensen die mantelzorg hebben, maar waarvan de mantelzorger af en toe op vakantie gaat.
  • Zorgwoningen met 24-uurs zorg (Wet langdurige zorg)
  • Ouderenwoningen met een zorgfaciliteit


1-zorgprojecten-1200x600

Transformatie kerk naar gezondheidscentrum
In samenspraak met de gemeente en opdrachtgever is ervoor gekozen om de Hofpleinkerk in Middelburg te transformeren naar een gezondheidscentrum. Zo blijft de maatschappelijke functie behouden en blijft het gebouw openbaar toegankelijk.

Om de bestaande kwaliteiten van het gebouw zo min mogelijk aan te tasten is er als ruimtelijke oplossing gekozen voor een zogenaamd ‘doos-in-doos’ concept: een grote losstaande constructie die in de vrije ruimte van de bestaande kerk wordt gebouwd. De constructie bestaat uit ogenschijnlijk op elkaar gestapelde blokken en staat vrij van de bestaande gevels en contouren van de kerk. Het voordeel van dit concept is dat het gebouw fysiek nergens wordt aangetast en dat alle technische voorzieningen geheel in de nieuwe constructie kunnen worden ondergebracht.


Meer zorgwoningen in regio Rotterdam
In de regio Rotterdam worden een oude boerderij en een herbouwde wagenschuur getransformeerd. Om meer ruimte te creëren wordt er nieuwbouw opgericht zonder de monumentale boerderij en wagenschuur aan te tasten. In het woonzorgcomplex worden 24 fijne zorgwoningen gecreëerd voor ouderen met een zorgvraag.


Gedeeltelijke herbestemming kerkgebouw
Door het teruglopende kerkbezoek van de Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal zijn de huidige onderhoudslasten niet meer op te brengen. Daarom dient de kerk een nieuwe bestemming te krijgen.

In ons conceptplan biedt de kerk plaats aan een liturgie ruimte met flexibel gebruik. De plaatsing van de liturgie ruimte aan de voorkant van het kerkgebouw sluit aan bij de historische context. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid tot het herbergen van zorgappartementen en zorghotelkamers in het klooster, waarbij in de zorghotelkamers mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden. De gezamenlijke functies voor deze zorgappartementen en zorghotelkamers komen samen in het nieuwe deel van het kerkgebouw. Daarbij blijven belangrijke kenmerkende ruimtes, zoals de kapel, behoren tot de kerk. In totaal worden er 21 zorgwoningen gemaakt en negen zorghotelkamers.


2-zorgprojecten-1024x568 3-zorgprojecten-1024x568 4-zorgprojecten-1024x568