Nieuwe woningen op je woonblok

De behoefte aan nieuwe woningen is in Nederland enorm. Bouwen aan de randen van de stad of erbuiten komt niet van de grond. Ontwikkelaars lopen hier onder andere aan tegen hoge grondprijzen, stikstofregels en weerstand van bezwaarmakers. Mede daarom geloven wij dat er nieuwe woningen gemaakt moeten worden in de stad: inbreiden in plaats van uitbreiden.

De minister schrijft in zijn brief van 17 mei 2023 aan de Tweede Kamer dat hij deze situatie onderkent. Als oplossing schrijft hij onder andere dat er woningen gebouwd moeten worden bovenop bestaande woningen. Hij wil dit starten bij corporaties en zo de toon zetten voor de rest van de markt. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met optoppen en pakken graag de handschoen op!

Stec Groep heeft in samenwerking met vijf provincies, Aedes vereniging van woningcorporaties, gemeenten en experts de handreiking voor optoppen opgesteld (mei 2024). Met onze praktijkervaring hebben wij ons steentje kunnen bijdragen. 

Bas van den Broeck: "Het mooie is dat wij dagelijks bezig zijn met optoppen in de praktijk. Wij delen onze ervaringen met gemeenten en initiatiefnemers. Goed om te zien dat er landelijke bewustwording is van de enorme potentie van optoppen!"

1-205161200x500

Onze eerste optopping was het realiseren van een extra verdieping op een woonhuis in 2003. Vervolgens hebben wij vrijwel alle optoppingen in Den Haag gerealiseerd voor stichting ‘Vergroot je woning’, een initiatief van de gemeente Den Haag om gezinnen in de stad te houden. Wij waren in die jaren (2008-2012) erg enthousiast over deze vorm van bouwen en hebben toen de website www.dakopbouwendenhaag.nl in het leven geroepen. Deze site werd een daverend succes. Wij ontwierpen vervolgens zoveel optoppingen, dat de Haagse welstandscommissie gekscherend sprak van ‘de Schaeffer-bouwlaag’.

Inmiddels is onze werkwijze dusdanig geprofessionaliseerd dat wij grootschalige optoppingen van woonblokken realiseren. Vaak valt dit samen met een complete verduurzaming van de onderliggende bouwlagen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Campanulastraat 27-85 in Den Haag.

Wat zijn nog meer de voordelen van inbreiden met behulp van het optoppen van bestaande woonblokken?

  • De impact op de natuur is minder groot dan bij stedelijke uitbreidingen. Buitengebieden blijven behouden.
  • Bouwen op bestaande bebouwing verhoogt de dichtheid van de stad. Hierdoor kunnen bestaande voorzieningen, zoals infrastructuur, winkels, horeca, OV, etc., voortbestaan of nog hoogwaardiger worden.
  • Bouwen op bestaande bebouwing biedt kansen om te vergroenen: de waterberging en de biodiversiteit kunnen gemakkelijk vergroot worden!

Door onze ervaring kunnen wij al in een vroegtijdig stadium aangeven of het optoppen van een woonblok haalbaar is. Wij toetsen de plannen aan landelijke en gemeentelijke regelgeving, bepalen de impact m.b.t. de stikstofregels, de constructie, de bezonningseisen, de parkeerproblematiek, de verduurzamingsopgave en de bouwkosten. Heb je hier interesse in? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

2-prefab-1024x568 3-183251024x568 4-161891024x568