Duurzaam bouwen

De bestaande gebouwde omgeving is de oplossing!

Zoveel mogelijk gebruikmaken van het bestaande, dat is voor Studioschaeffer duurzaam bouwen. Door creatieve herbestemming van bestaande gebouwen proberen wij op een hoogwaardige wijze meer mensen gebruik te laten maken van de bestaande sociale en fysieke netwerken. Op deze wijze willen wij bijdragen om de druk op de natuur te verlichten.

In de basis gaan wij bij iedere opgave uit van een low-tech benadering. Onze uitdaging is om meer te bereiken met minder techniek. Dit begint met een optimale ruimtelijke oplossing met de juiste oriëntatie. Wij zetten onze ontwerpkracht in om koelen en verwarmen zoveel mogelijk te reduceren

Wil jij je woning verbouwen en verduurzamen? Wij organiseren op 12 april tussen 15.30 en 16.30 uur een duurzaamheidsuur. Kom langs en stel al jouw vragen! Klik hier voor meer informatie.

1-duurzaamproject18560

Samen verduurzamen

Wij hebben een open en onderzoekende houding ten opzichte van duurzaamheid. We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten en slimme oplossingen. We werken daarom graag samen met onze opdrachtgevers, de eindgebruikers en andere bouwpartners. Zo leren we van elkaar en komen we samen tot de beste resultaten.

Trias energetica

De trias energetica gebruiken wij als strategie om energiebesparende maatregelen samen te laten werken. Het beperken van de energievraag (stap 1 in de strategie) is voor ons als ontwerpers de meest interessante en uitdagende stap. Ontwerpvraagstukken hebben o.a. betrekking op oriëntatie, het voorkomen van hittestress en de wijze van na-isoleren. Al deze onderdelen hebben invloed op de uitstraling, het gebruik en beleving van het gebouw voor zowel de eindgebruiker als de omgeving. Wanneer de energievraag maximaal is beperkt dan komen wij bij stap 2, het inzetten van hernieuwbare energie. Dankzij de snelle productontwikkeling van bijvoorbeeld het opwekken van zonne-energie in gevels en daken is dit ook steeds meer een integraal onderdeel van onze ontwerpopgave. Door gebruik te maken van slimme meters en door ruimten te zoneren proberen wij de gebruikers een handje te geven bij efficiënt energiegebruik, de derde en laatste stap van de trias energetica.

Groen voor een leefbare stad

Groene gevels en daken zorgen voor minder hittestress, dragen bij aan de waterbufferring, de biodiversiteit en een hogere isolatiewaarde. In de bestaande omgeving is het toepassen van groen ook een uitdagend onderdeel. Bij groene daken is de draagkracht van bestaande constructies een belangrijke factor. Diep groen is niet altijd haalbaar wij werken in dat geval met lichtgewicht sedumdaken. Groene gevels vragen om de juiste beplanting per gevel oriëntatie en een goed onderhoudsplan. Het toepassen van groen in onze ontwerpen is niet alleen bedoeld voor het welbevinden van de gebruiker maar ook voor de omgeving. Op deze wijze proberen wij bij te dragen aan een leefbare stad.

Duurzaamheidscoaches 

Onze duurzaamheidscoaches adviseren diverse opdrachtgevers vroegtijdig met een energieconcept voor hun gebouw. Aan bod komen slimme low-tech oplossingen zoals na-isolatie, zonwering en nachtventilatie. Wij inventariseren de installatie opties en denken mee over energiezuinig gebruikmaken van het gebouw met oog voor specifieke wensen en gewoonten van de eindgebruiker. Ons streven is echt maatwerk te leveren.

De duurzaamheidscoaches rekenen een concept energielabel uit van zowel de bestaande als nieuwe situatie. Deze tool wordt tijdens het ontwerpen gebruikt om te zien welke onderdelen de grootste impact zullen hebben.

Het energieconcept vormt dan ook samen met het ruimtelijk ontwerp de basis voor onze projecten. Op deze wijze kun je op Studioschaeffer rekenen wanneer jij duurzaam wilt bouwen.

3-groendak 2-triasenergetica 2024-01-31-duurzaamheidscoaches1024x568