ga terug naar projectenoverzicht

Modern wonen in jaren ’50 woongebouw

Wat doe je met een leegstaand gebouw uit de jaren ’50 welke niet meer voldoet aan de huidige woonwensen? Met deze vraag zijn we begonnen aan het ontwerp voor dit woongebouw in de wijk Bohemen in Den Haag.

Project: 18325
Jaar: 2018
Locatie: Den Haag
Omschrijving: Verbouwing van leegstaand woongebouw
Werkzaamheden: aanvraag omgevingsvergunning, definitief ontwerp, ontwerp, schetsontwerp, technisch ontwerp, voorlopig ontwerp

Samen met de opdrachtgever zijn de opties verbouwen en nieuwbouw met elkaar vergeleken en is gekozen om het huidige gebouw te behouden en te verbouwen naar een modern wooncomplex. Hierbij is gekeken naar de woonwensen van de beoogde bewoners, verduurzaming en toekomstbestendig maken van het pand. Aan de hand hiervan is een programma van eisen (PVE) opgesteld. Hieruit is gebleken dat de huidige 30 woningen van 44 m2 niet voldoen aan de woonwensen van de beoogde bewoners. De wens was daarom ook om grotere woningen te creëren zonder het aantal woningen in het complex te verminderen.

Na het maken van het ontwerp is deze overlegd met zowel de gemeente als de buurt. Binnen de gemeente is het plan zowel aan de afdeling ruimtelijke ordening als aan de welstand commissie voorgelegd. Daarbij is ook met de gebiedsregisseur besproken om het plan met de buurt te bespreken voor het indienen van de omgevingsvergunning. Tijdens een omwonenden avond is de buurt ingelicht over de plannen en zijn vragen beantwoord. Na deze besprekingen is het ontwerp verder uitgewerkt.

25-2-1835-campanulastraat-27-85-768x525

Er is een aantal grote aanpassingen gedaan aan het gebouw. De huidige kleine woningen worden zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere woningen. Om het aantal woningen in het gebouw gelijk te houden krijgt het gebouw over zijn volledige breedte een extra verdieping. Op de begane grond wordt een aanbouw gemaakt aan de achterzijde. De woningen op deze verdieping worden hierdoor groter met aansluiting op een eigen achtertuin. De woningen op de begane grond worden ontsloten met een eigen voordeur aan de straat, hierdoor ontstaat voor iedere woning een eigen voortuin en meer levendigheid in de straat.

18-4-1835-campanulastraat-27-85-768x525 96-41-1835-campanulastraat-27-85-768x900

De nieuwe verdieping krijgt een moderne materialisatie van zink en glas. Door deze lichte materialisatie voelt het pand minder zwaar en krijgt het een duidelijke beëindiging passend bij de bebouwing aan de overzijde. De lessenaarskap wordt terug gebracht, deze wordt als het ware ondersteund door verticale metselwerk schijven welke het huidige gebouw verbinden met de nieuwe verdieping. Alle gevels worden aan de buitenzijde voorzien van isolatie en gezaagd metselwerk in dezelfde kleurstelling als de bestaande gevels. Daarnaast zal het gebouw voorzien worden van zonnepanelen en warmtepompen om het pand extra te verduurzamen.

4-3-1835-campanulastraat-27-85-768x900