render-768x525

Vergunning voor verdichtingsproject in Den Haag

Binnen de stad liggen er altijd kansen voor verdichting. In plaats van de stad verder te laten uitdijen, maken we graag optimaal gebruik van reeds bebouwde ruimte. Dat is pas duurzaam! 
We zijn verheugd dat de vergunning is verleend om drie extra verdiepingen te realiseren op 2 garageboxen aan de Linneausstraat 1&3 in het Haagse Laakkwartier. Hiermee transfomeren we kwalitatief laagwaardige bouw in hoogwaardige woningen en wordt het aangezicht van de straat en daarmee de leefbaarheid verbeterd. 

Verdichten is duurzaam gebruik maken van de ruimte!

Lees meer