025bba24f5999a2ab3f61e78f026f3eec224596e

De sloop is gestart op de Binckhorstlaan

De sloopwerkzaamheden aan de Binckhorstlaan zijnvan start gegaan. Ten behoeve van nieuwe bedrijfsunits wordt een deel van debestaande bebouwing gesloopt.

Kom snel terug naar onze site om dit project te volgen.