Herontwikkeling van een Rijksmonument

In opdracht van Hasseloo Monumenten hebben wij de herontwik­kelingsmogelijkheden van villa “Terre Neuve” onder­zocht. Het rijksmonument is een combinatie van een omstreeks 1625 gebouwde boerderij en een rond 1820 aangebouwd klassiek voorhuis. De monumentale villa werd al geruime tijd niet meer bewoond en dreigde in verval te raken. Deze studie omvat een globaal indelingsplan van de oude villa en een eerste aanzet tot het ontwerp van een bijpassend nieuw koetshuis.

Het herontwikkelingsplan voorziet in de realisatie van 7 appartementen in het oude huis, alsmede de realisatie van 5 appartementen in het nieuw te bouwen koetshuis. De hoogwaardige, comfortabele en levensloopbesten­dige appartementen zijn in beginsel bedoeld voor zelf-redzame senioren en worden aangeboden als huur-appartementen. De maatvoering van de nieuwbouw dient ondergeschikt te zijn aan het oude huis, maar dient qua uitstraling en architectuur bij het monument aan te sluiten. Wij hebben een herbestemmings- en herontwikkelingsplan gepresenteerd voor villa ”Terre Neuve” dat voldoet aan deze eisen.

studie-stedenbouw-binnenstedelijk-architect-1200x600-6