ga terug naar projectenoverzicht

Transformeren van openbare ruimte Amsterdam

Wij maakten in opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum en in samenwerking met Gaston Loos Engineering & Consultancy een uitgebreide analyse van de Eilandenboulevard, het stuk weg en kade tussen het Scheepvaartmuseum en de molen. De Oostelijke Eilanden bestaan uit de drie eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg en zijn onderling verbonden door de Eilandenboulevard. 

Project: 0728
Locatie: Amsterdam
Omschrijving: Herindeling en transformatie stedelijk gebied
Werkzaamheden: ontwerp

Uit de analyse komt een aantal sterke punten naar voren die in een nieuwe situatie gehandhaafd moeten blijven en ook een aantal zwakke punten die speciale aandacht vragen.

De Oostelijke Eilanden zijn ingekaderd door water en lijken een zelfstandig gebied met een mix van wonen en werken. Verder is er geen zicht op de Nieuwe Vaart, hierdoor ontbreekt het aan relatie tussen de boulevard en het water. Dit heeft mede als gevolg dat de huidige Eilandenboulevard een opzichzelfstaande structuur lijkt te zijn. Er is weinig relatie tussen de boulevard, de Nieuwe Vaart en de achterliggende eilanden doordat de Eilandenboulevard is ingericht als verkeersader.

Met de transformatie wordt ook aangezet tot de ontwikkeling van toerisme in dit historisch unieke deel van Amsterdam dat vol staat met bezienswaardige, monumentale bouwwerken. Door diverse ontwikkelingen aan de oostzijde van Amsterdam komt de oostelijke binnenstad steeds centraler in Amsterdam te liggen. Het draagvlak voor functies wordt hier dan ook steeds groter.

Het nieuwe ontwerp moet de relatie tussen het land en het water herstellen. Ook is zichtbaar gemaakt dat de drie eilanden ieder hun eigen karakter hebben. Dit karakter is geaccentueerd. Het nieuw te maken Oosterkerkplein zal een centraal punt in de Eilandenboulevard worden. Met al deze ontwikkelingen is het speerpunt om van De Eilandenboulevard een aantrekkelijk en faciliterend verblijfsgebied te maken.

 

transformatie-architect-plattegrond-eilandenboulevard-768x525-1 transformatie-architect-plattegrond-eilandenboulevard-768x525-2 transformatie-architect-plattegrond-eilandenboulevard-768x525-3 transformatie-architect-plattegrond-eilandenboulevard-768x525-4

Bij het bestuderen van elk van de eilanden is opgevallen dat ieder eiland vanaf zijn ontstaan een eigen karakter heeft. 

transformatie-architect-eilandenboulevard-amsterdam-768x525-1

Dit komt doordat elk eiland een eigen invulling had en nog steeds heeft.

transformatie-architect-eilandenboulevard-amsterdam-768x525-2