ga terug naar projectenoverzicht

Transformatie Muziekwijk Almere

De grote vraag naar woningen maakt van ieder leegstaand kantoor een interessant transformatie object. Echter leent niet iedere kantoorlocatie zich hiervoor. Belangrijke voorwaarden voor een geslaagde transformatie zijn, naast de kwaliteiten van het gebouw, de kwaliteiten van de directe omgeving. De gemeente Almere heeft de kantoorlocatie aan de Louis Armstrongweg in de Muziekwijk bestempeld als een ideale transformatielocatie. De kantoorpanden stonden nagenoeg allemaal leeg, het terrein heeft een hoogwaardige infrastructuur en in de directe nabijheid zijn diverse hoogwaardige voorzieningen te vinden. Dit zijn een aantal voorwaarden om een transformatie te laten slagen.

Project: 18560
Jaar: 2018
Locatie: Almere
Omschrijving: Transformatie kantoorpand
Werkzaamheden: ontwerp

In samenwerking met onze opdrachtgever en de gemeente Almere zijn wij een traject ingegaan om de transformatieopgave vorm te geven. Door de nabijheid van het spoor was het vinden van oplossingen voor de geluidsbelasting op de gevel één van de grote uitdagingen. Tijdens brainstormsessies met verschillende stakeholders zijn wij geleidelijk aan tot een voor iedereen passend transformatie ontwerp gekomen. Na een succesvolle presentatie aan omwonenden hebben wij het formele aanvraag traject bij de gemeente met een goedkeuring doorlopen.

85-2-louis-armstrongweg-18560-768x525

Bij transformatieopgaven is de bestaande structuur van het pand altijd het uitgangspunt. Binnen deze structuur proberen wij op een creatieve wijze de meest optimale indeling te maken. De woonkwaliteit, de architectonische uitstraling, de identiteit van het gebouw en de kwaliteit van private en collectieve buitenruimten zijn een aantal thema’s waaraan het ontwerp continue is getoetst.

5-louis-armstrongweg-18560-768x525-1 13-5-louis-armstrongweg-18560-768x525

In het plan zijn diverse woningtypen opgenomen. Bestaande uit duplex woningen, twee en één kamer appartementen en studio’s. Alle woningen worden ontsloten via een corridor. De grotere woningen hebben of een privé tuin, loggia of balkon gekregen. Voor de kleinere woningen is er een collectieve daktuin ontworpen. Deze daktuin wordt ontsloten via een nieuwe daktoetreder. In totaal zijn er 87 woningen gerealiseerd.

89-4-louis-armstrongweg-18560-768x525
87-3-louis-armstrongweg-18560-1200x600
55-6-louis-armstrongweg-18560-768x525

Het nieuwe woongebouw heeft de naam 'The Satch' gekregen. Hiermee wordt verwezen naar Louis Armstrong. In het interieur is dit thema doorgezet middels grote afbeeldingen van deze jazz legende. De naam 'The Satch' zorgt in combinatie met specifieke kleuren per corridor en de warme afwerking van het interieur voor een gebouw met identiteit.

65-7-louis-armstrongweg-18560-768x525

Door gerichte ingrepen met balkons, loggia’s, privé tuinen en groene gevels is de architectonische uitstraling van een saai kantoorgebouw veranderd naar een levendig en groen woongebouw. De zorgvuldig ontworpen daktuin zorgt voor een bijzonder bovenwereld waarop de bewoners van 'The Satch' elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het groen.

56-8-louis-armstrongweg-18560-768x525

Binnen het ontwerptraject speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Transformatie van bestaande panden is per definitie al een duurzame oplossing. De bestaande gebouw- en omliggende infrastructuur wordt immers hergebruikt. Verder zijn alle kozijnen vervangen met hoogwaardige isolerende beglazing, op het dak zijn pv-cellen geplaatst en op het dak en het omliggende terrein zijn diverse ingrepen gedaan om de waterberging te vergroten. Het elektrisch rijden per fiets of auto is in dit project mogelijk gemaakt door laadpalen direct bij de entree te positioneren. Al met al een geslaagde transformatieopgave!