ga terug naar projectenoverzicht

Herstructurering aan de Koninginnegracht

Wat kun je doen met kantoorpanden die niet meer aan deze tijd voldoen? Transformeren naar woningen is een mogelijkheid, maar ook nieuwbouw is een optie. Zeker wanneer de originele draagstructuur niet werkbaar is voor transformatie of modernisering.

Project: 20116
Jaar: 2020
Locatie: Den Haag
Omschrijving: Herstructurering

Aan de Koninginnegracht hebben wij een studie gedaan naar een herstructurering strategie. De belangrijkste vragen in deze studie waren: hoe kunnen we dit gefaseerd uitvoeren en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de huidige gebouweigenaren enthousiast worden en de meerwaarde ervan inzien? De studie hebben wij zowel stedenbouwkundig als architectonisch benaderd. Op stedenbouwkundig niveau wilde wij aansluiten op de huidige pandenstructuur van de Koninginnegracht. Op architectonisch niveau wilde wij met ons ontwerp aansluiten op de typische verticale geleding in de straat.

2-koninginnegracht-20116-768x525

De ontwikkelstrategie bestaat uit vier fases. In fase 1 en 2 wordt een deel van de bestaande bebouwing gesloopt voor nieuwbouw. Door slim en compact te bouwen kunnen wij extra vierkante meters realiseren op de bestaande percelen. Na gereedkomen van fase 2 gaan de buren het nieuwe pand in gebruik nemen. Hierna wordt in fase 3 en 4 het tweede deel gesloopt ten behoeve van nieuwbouw woningen en kantoren. Het geheel wordt onderkelderd met een parkeergarage.

4-koninginnegracht-20116-768x525

De eindgebruiker van het nieuwbouw kantoorpand wenste, in fase 2, een ruimtelijke kantoor met veel groen. De verschillende patiotuinen en terrassen met begroeiing in het ontwerp zorgen voor interessante ruimtelijke doorkijkjes en een groene kantooromgeving. De transparante wereld aan de achterzijde staat in contrast met de formele en meer gesloten voorgevel aan de Koninginnegracht.

5-koninginnegracht-20116-768x525